This job listing has expired and may no longer be relevant!
8 May 2013

Részmunkaidős Mezőőr

Kaskantyú Község Önkormányzata –  Kaskantyú, Bács-Kiskun, Magyarország

Job Description

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, külterület mezőgazdasági ingatlanok

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

mezőőri tevékenység ellátása, Kaskantyú külterületén a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, betöltött 18. életév, lőfegyvertartási engedély, saját tulajdonú személygépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         mezőőri vizsga,

§         helyismeret Kaskantyú közigazgatási területén, mezőőri vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, “B” kategóriás vezetői engedély másolata saját tulajdonú gépjármű forgaimi engedélyének másolata, lőfegyvertartási engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujházi Zsolt polgármester nyújt, a 78/546200 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kaskantyu.hu – 2013. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaskantyu.hu honlapon szerezhet.

How to Apply

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kaskantyú Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/495-3/2013 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

és

§         Személyesen: Ujházi Zsolt polgármester, Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.

Job Categories: Biztonság és védelem. Job Types: Részmunkaidős.

60 total views, 1 today

Apply for this Job

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.